En uygun elektronik imza fiyatları

www.e-imzafiyat.com

Islak İmza İle Olan Farkı

Bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün hayatımız değişmekte ve pek çok konuda kolaylıklar yaşanmaktadır.Büyük ölçüde kolaylık ve hız kazandıran elektronik imza uygulaması, ıslak imzadan geçerlilik konusunda herhangi bir fark göstermemektedir. Fakat uygulama açısından bu ikisi farklılık göstermektedir. Elle atılanın hepimizin bildiği gibi eski usul gerçekleşen direkt olarak kişinin kendi el yazısı ile gerçekleştirdiği kendine özgü bir işarettir. Elektronik imza ise dijital ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Gene kişinin bilgilerini içermekte ve bu bilgilerin bütünlüğünü korumaktadır. Yani bu ikisi uygulaması arasındaki ana fark uygulama şeklidir. Geçerlilik açısından ikisi de birbirine eş değerdir.

Okumaya devam etmek için »


E-Fatura Nedir?

  1. E-fatura nedir ?

E-fatura uygulaması 5 Mart 2010 tarihli 397 sıra numarası ile vergi mükelleflerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirtilmiş standart ve formata göre faturalanmasını sağlar. E-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki kurallara bağlıdır. E-fatura uygulaması sayesinde kayıt dışının önüne geçmek , kağıt tasarrufu yapmak, arşivleme maliyetlerini azaltmak, posta giderlerini azaltmak, muhasebe işlemlerini kolaylaştırmak, faturalaşma süresin-i kısaltarak ödeme işlemlerini hızlandırmak amaçlanm ıştır.

Okumaya devam etmek için »


E-Devlet ile Tüketici Şikayetleri

Önceki günlerde devlet dahilinde bir sorunumuzun olmasıyla birlikte, söz konusu problemimizle ilgili çalışmalar yapan devlet dairelerine giderek, bu sorunsallığı ortadan kaldırıyorduk. Günümüzde ise tüm devlet kurumlarının ortak bilgi paylaşımı yaptığı ve vatandaşın işlerinin daha kolay halledilmesini sağlayan bir uygulama hayata geçti. E-Devlet adı verilen bu uygulamayı, e-imza alarak, giriş yapabilir ve çözüme kavuşma noktasında daha hızlı adımlar atabilirsiniz.

Okumaya devam etmek için »


Elektronik İmza Yenileme

Özel oluşturulan sözleşmeler haricinde genel olarak 1 yıl ile 3 yıl süreli alınabilmesi sebebiyle süre dolumu sonucu yenilenmesi gerekmektedir. Bu yenilenme mevcut çalışılan e- imza sağlayıcı servis sunucusu haricinde başka servis sunucusundan da yenileme yapılabilir. Önemli olan bu konudaki kesintisiz hizmet veren gerekli lisans ve onayları almış firmalardan  alınmasıdır.

Okumaya devam etmek için »


İTO

İTO, İstanbul Ticaret Odası’nın kısaltılışıdır ve şehirdeki aktif olarak ticari işlerde bulunan şirketlerin ve kişilerin düzenlemelerini içeren, kayıt ve sicillerin tutulduğu kurumdur. Odanın merkezi Eminönü ilçesinde yer alır ve büyük işler buradan devam ettirilir.

Okumaya devam etmek için »


E-Çed ve E-İmza

ÇED; yani Çevresel Etki Değerlendirmesi, ilk kez 1993’te yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte uygulamaya koyuldu. Uygulamanın amacı öncelikle, kurulacak/yapılacak olan bir tesisin ya da işletmenin çevreye olan etkilerini fiziksel, jeolojik ve hatta sosyolojik olarak incelemek ve bunun sonunda rapor (ÇED raporu) hazırlamak. Bu kadar yoğun bir bilgi birikiminin ve bir fiil arazi çalışmasının gerektiği bir uygulamada bugün gelinen noktada ise artık bir çok şey dijital ortamda yapılabilmekte. Bunu mümkün kılabilen ise yeni çağın bir nevi dijital parmak izi anlamını taşıyan e-imza.

Okumaya devam etmek için »


Siz de hemen e-imzanızı alın!

Elektronik tabanlı hizmetlerden güvenli bir şekilde faydalanmak için, günümüzde yasalar ile normal imza ile eşdeğer geçerliliğe sahip olan e-imzalardan siz de hemen faydalanın! E-imza kullanım alanları sandığınızdan çok daha geniş. E-devlet hizmetleri başlığı altında çeşitli bakanlıklar üzerinde geçerli uygulamalar, e-belediye hizmetleri, fikir hakları koruma konusu (copyright) gibi birçok farklı alanda kullanımı geçerlidir.

Okumaya devam etmek için »